Site Overlay

Adatkezelési tájékoztató

Jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb adatkezelési-és jogi szabályozásokat alább olvashatja.
Az Albagips Exim Kt. nyilatkozata
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
Az Albagips Exim Kft.-a továbbiakban: Albagips – honlapja, albagips.hu és albagips.com oldalak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

I. Szerzői jog
Az Albagips weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve annak elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Albagips kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos az Albagips előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét, vagy annak egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Az Albagips nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a
• a weboldalak használatával kapcsolatosak
• a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak,
• a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek

II. Információk
Az Albagips weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Annak tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem vállalhatunk felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, illetve a honlap használatra képtelen állapotából adódik. Az Albagips nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. Az Albagips fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalakon található információkat.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a honlapunkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.
Az Albagips Exim Kft adatai, elérhetőségei:
Név: Albagips Exim Kft.
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Rahói utca 1.
Vezető: Loósz Balázs

Elektronikus levélcím: iroda@albagips.hu
Telefonszám: 06-22-312-200

Adatkezelő: Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft.
Adószám: 22101800-2-07
Cégjegyzék szám: 07 09 016744
Cím: Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
http://www.oik.co.hu/

III. Önkéntes hozzájárulás
A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

IV. Adatkezelés a www.albagips.hu, www.albagips.com (továbbiakban: weboldalak)
Az Albagips Exim Kft., a weboldalán keresztül elsősorban szakmai tájékoztatást nyújt termékeivel kapcsolatban, másodlagosan lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre telefonon, e-mail-en, valamint az albagips.com weboldalon elérhető „írjon nekünk” funkción keresztül, ahol nevének, telefonszámának, e-mail címének megadása mellett megoszthatja Adatkezelővel a kérdéseit, tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatkezelés által folytatott fő tevékenységgel kapcsolatban. Az érdemi kapcsolatfelvételt követően az Adatkezelő ügyfélkapcsolati rendszerében (CRM) rögzíti az Ön által megadott egyéb adatokat (pl.: kivitelezés helye, kivitelezésre vagy annak dokumentációjára vonatkozó információ), valamint a kapcsolattartás során keletkezett további adatokat (pl. látogatási jegyzőkönyvben foglaltak, szakértői vélemény) (kezelt adatok köre)

V. Üzleti partnerek kapcsolattartóira vonatkozó személyes adatok kezelése (B2B reláció)
Az Albagips Exim Kft. főtevékenységének vitele során rendszeres üzleti kapcsolatot tart fenn szállító és vevő üzleti partnereivel és a tevékenységével – közvetlenül vagy közvetve – érintett más, építőipari tervezésben vagy tevékenység ellátásban érdekelt piaci szereplőkkel, magánszemélyekkel, valamint a kivitelezéssel érintett jogi vagy magánszemélyekkel. Az üzleti kapcsolattartás kizárólag az Albagips által gyártott termékek és szolgáltatások értékesítésének, rendeltetésszerű használatának biztosítása és az ahhoz szükséges szakmai információk, szaktanácsadás nyújtása érdekében történik. Az üzleti kapcsolattartás során személyes adat szerződés, egyéb dokumentáció, személyes találkozás, helyszíni tanácsadás, üzleti partnerünk stb. útján jut az Adatkezelő birtokába.

Adatkezelő az általa kezelt adatokat (kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, látogatási jegyzőkönyvek, kereskedelmi tevékenységhez tapadó jegyzetek, dokumentáció, fotó,
szerződés, nyilvános adatbázisokból elérhető információk) az ügyfélkapcsolati rendszerében és hálózati meghajtóján tárolja.

Az adatkezelés az Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) b) pontja alapján az Adatkezelővel megkötött szerződés teljesítése vagy szerződés megkötése érdekében, valamint f) pontja alapján, az Albagips jogos érdekén alapulva történik. (az adatkezelés jogalapja) A vállalat számára kiemelt üzleti cél, hogy termékei, szolgáltatásai értesítésekor és azok élettartama alatt folyamatos szakértői segítséget, támogatást tudjon nyújtani meglévő, múltbéli vagy partnerei, vagy termékeit használók számára, valamint az iparágban elfogadott minőségi, szakmai elvárásoknak hosszútávon eleget tudjon tenni. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett és tartózkodik az ezen túlmutató, túlzó mértékű adatkezeléstől.

Amennyiben nem osztja meg velünk ezeket az adatokat, vagy kezelésüket nem engedélyezi, úgy a nevezett szolgáltatásokat nem tudjuk Ön számára biztosítani vagy üzleti kapcsolatot nem tudunk Önnel fenntartani.

Az adatokat az Adatkezelő a tárolásuk megkezdésétől számított 10 évig, az e-maileket pedig a beérkezéstől számított 1 évig kívánja tárolni, tekintettel az általa forgalmazott építőipari elemek több évtizedig tartó élettartamára és a fogyasztók, építtetők által elvárt minőségi mutatók betartásának ellenőrzésére, valamint a folyamatos szakmai tanácsadás, kapcsolattartás biztosítására.

Az adatok tárolása vállalatunk, az Albagips Exim Kft., mint adatfeldolgozó által biztosított rendszereiben történik. Az adatok tárolási helye: Magyarország.

Az Ön adatait kizárólag az Albagips Exim Kft. használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra. Kollégáink közül kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férnek adataihoz.

VI. Adatbiztonság
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.

VII. A weboldali cookie-k használata
A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek a felhasználók végberendezésén (számítógép vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor a felhasználó bizonyos webhelyeket meglátogat. A cookie-k különböző célokra használhatók, pl. a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk szükség vagy Ön számára célzott hirdetést szeretnénk eljuttatni külső szolgáltatón keresztül.
A weboldalon használt cookie-k:

 Joomla, Cloudflare:  Szükséges cookie-k. Nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. Ön ezek segítségével járhatja be a weboldala és használhatja annak elemeit. Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt, mint egyént, az oldal működése miatt van rájuk szükség.
 Google Analytics:  Ezek a cookie-k adatot szolgáltatnak a Google Analytics rendszerének, hogy az statisztikát tudjon készíteni az oldal üzemeltetőjének a számára, ami alapján jobban tudja optimalizálni az oldalt, így felhasználó barátibba tudja tenni. Az oldalon történő változásokat figyeli, hogy ki mikor hagyja el az oldalt, milyen termékeket nézett meg, mennyi időt töltött az oldalon a felhasználó stb. Ezekből az adatokból statisztikát készít és ez eredményeket megmutatja az oldal üzemeltetőjének, aki személyes adatokkal nem találkozik, csak statisztikai értékeket kap.
 Google Analytics:  Ezek a cookie-k adatot szolgáltatnak a Google Analytics rendszerének, hogy az statisztikát tudjon készíteni az oldal üzemeltetőjének a számára, ami alapján jobban tudja optimalizálni az oldalt, így felhasználó barátibba tudja tenni. Az oldalon történő változásokat figyeli, hogy ki mikor hagyja el az oldalt, milyen termékeket nézett meg, mennyi időt töltött az oldalon a felhasználó stb. Ezekből az adatokból statisztikát készít és ez eredményeket megmutatja az oldal üzemeltetőjének, aki személyes adatokkal nem találkozik, csak statisztikai értékeket kap.
 Google, Facebook:  Ezek a cookie-k célzott hirdetés révén olyan tartalmat közvetítenek Önnek, amely az Ön számára érdekes és fontos lehet. Szintén ezekkel a cookie-kkal tudjuk mérni a reklámkampányok hatékonyságát. A legtöbb célzó reklám cookie az IP-cím segítségével követi nyomon a fogyasztókat. A hirdetési rendszerek gyűjtik ezeket az IP címeket, de a hirdető ezekhez nem fér hozzá. A webhelyen tett korábbi látogatás alapján a hirdetési rendszerek célzott hirdetéseket jeleníthetnek meg a felhasználónak (remarketing).

VIII.Információgyűjtés
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok

Általában az online szolgáltatásaink használata nem igényli a személyes adatok megadását. Amikor az online szolgáltatásaink keretében személyes adatokat (név, postacím vagy e-mail cím) gyűjtenek, akkor az, amennyire csak lehetséges, önkéntes alapon történik. Ha például szeretné megkapni a weboldalunkon ajánlott Hírlevelet, elkérjük az Ön e-mail címét, és olyan információk megadását is kérjük, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy valóban Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa.

Automatikusan gyűjtött adatok

Az adatbiztonság miatt és a felhasználóbarátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

IX. Sütik és webjelzők

Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

Sütik

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

X. Webelemzés

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

– Google Analytics:
A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:

www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/ /.

– Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb): A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

– YouTube: A YouTube-ot a Google cég, vagyis a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, működteti. Amikor valamelyik, YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét közvetlenül összekapcsolja a felhasználó profiljával. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi irányelveinél: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

– Twitter: A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.

– LinkedIn: A Linkedlin hálózat működtetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Minden olyan alkalommal, amikor a LinkedIn funkciókat tartalmazó online szolgáltatásaink valamelyikét használja, kapcsolat létesül a LinkedIn szerverekkel. A LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásainkat használja. Amikor a LinkedIn programnál rákattint az „Ajánlás” gombra, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, az online szolgáltatásaink használata összekapcsolható Önnel és a felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a LinkedIn általi felhasználásukról. A további információkat lásd a LinkedIn adatvédelmi irányelveinél: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 
XI. Kikkel osztjuk meg, illetve kiknek továbbítjuk az Ön adatait?
Az Albagips Exim Kft. minden személyes adatot az Európai Unió területén kezel.

Adatbázisunk nem kerül megosztásra harmadik félnek minősülő személyesadat-kezelővel.

Az adatok kezelésében érintett IT szolgáltatásokat a társaságon belül biztosítjuk – azaz munkavállalóinkat alkalmazzuk az adatok kezelése során, a maximális adatvédelem és titkosítás érdekében. Az ügyfelünk személyes adataihoz az Albagips Exim Kft. jogosult hozzáférni, azonban ezen adatokat az Európai Unió területén belül kezeljük az adatok biztonsági mentése és archiválása, valamint a vállalat által használt IKT rendszer működőképességének és frissítésének biztosítása érdekében.

 

Az ügyfél szállítási megrendelése esetén korlátozottan az Albagips megosztja az általa kezelt személyes adatokat olyan harmadik fél adatfeldolgozókkal, akik az Albagips nevében szolgáltató tevékenységeket végeznek (pl. levelek küldése, ajánlatokat tartalmazó hírlevelek nagyszámban történő kiküldése, ideértve az e-mailben küldött ajánlatokat stb.) azzal a feltétellel, hogy a személyes adatokat kizárólag a szükséges mértékig és ideig bocsátjuk rendelkezésre.

XII. Miért kezeljük az Ön személyes adatait, és mennyi időre archiváljuk őket?
Az Albagips kizárólag üzleti célból, projektek vagy azok szereplőinek/közreműködőinek üzleti információval történő ellátása érdekében használ 3.féltől kapott információkat.

Az Albagips nem küld kéretlen és tömeges marketing tartalmú leveleket, csak releváns, valódi üzleti/technológiai előnyöket hordozó esetekben alkalmaz megkereséseket leendő üzleti partnerei számára. Az így megszerzett üzleti információkat bizalmasan kezeli, 3.félnek át nem adja, valamint az adatkezelésben rögzített időtartamok lejártát követően archiválja vagy megsemmisíti.

Szerződéses partnerek:

Az Albagips az ügyféladatbázisában szereplő szerződéses partnerek adatait a szerződéses viszony időtartamára tárolja annak érdekében, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, illetve, hogy a szerződésben biztosított jogait gyakorolhassa. A megrendelések (illetve akár a szerződés megszűnése utáni, szerződésből eredő követelések) archiválása érdekében az adatokat legalább további 10 évig tárolja a szerződéses viszony megszűnését követően. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az Albagips érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult kezelni.

A rendszeres üzleti megkeresésekben érdekelt felekről nyilvántartott adatbázisunkban tárolt adatokat az adott ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig, de maximum 10 évig tároljuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek szerint. Minden egyes üzleti megkeresés esetén az üzleti megkeresésekben érdekelt fél jogosult (díjmentesen) visszautasítani a jövőbeni üzleti megkereséseket (a megadott linkre kattintva). Amennyiben Ön regisztrálva van ebben az adatbázisban, és szeretné, ha törölnénk a nevét az adatbázisból, kérjük küldjön e-mailt az info@albagips.hu címre.

XIII. Jogok és a tulajdon védelme:

Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelők, a szállítók, ügyfelek, vagy harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében. Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében.

A törvények és hasonló kötelezettségek betartása:

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbítjuk:

(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,

(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése, (iii) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és (iv) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

A tájékoztatás joga, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásának joga és a törlés joga
Önnek jogában áll, hogy írásban tájékoztatást kérjen az általunk tárolt személyes adatairól. Ezenfelül, a személyes adatai felhasználásához kapcsolódóan, Önnek jogában áll a helyesbítést, törlést, megszüntetést, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, illetve jogában áll, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatósághoz. Kérjük, hogy az ilyen kéréseket, minden egyéb kérdéssel együtt, írásban juttassa el a 2. pontnál megadott adatvédelmi tisztviselőhöz.

Adatbiztonság
Az Adatkezelők megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaznak az Ön személyes információi titkosságának és integritásának biztosítása érdekében. Mindazonáltal, tekintettel az internet természetére, szeretnénk felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy előfordulhatnak biztonsági rések az interneten keresztül történő adatküldés terén (pl. e-mailben történő kommunikálás), és az adatoknak a harmadik felek általi hozzáférése ellen nem garantálható teljes védelem.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

EnglishGermanHungarianSlovak